Kurs

Vi kan gjennomføre ulike kurs. Enten i egen regi eller med innleid frittstående instruktør eller hundetrener. Vi ser for oss små grupper på 5 – 8 personer.

Vi har et mindre rom som kan disponeres til presentasjoner. Her er det 14 stoler, TV-skjerm og bord til disp. Kaffe og te ordner vi.

Tilstøtende til teorirommet har vi et teppelagt treningsrom. Dette kan egne seg til innlæring/demo av ulike momenter eller til innlæring/demo av søksøvelser. Her har vi også en enkel søksvegg, kasser og ulike forsterkere til disp.

Ute har vi inngjerdet treningsbane på ca 2,3 mål som kan benyttes etter behov. Treningsbanen er sikret med 2 meter høyt viltgjerde, sluseinngang og en gapahuk med sitteplasser. Utenfor treningsbanen har vi et kupert gressjorde på ca 10 mål som er delvis inngjerdet mot utmark.

Videre har vi skogsområder som kan brukes til spor, feltsøk og rundering. Det er begrensning på løs hund i sommerhalvåret pga sau.