Betingelser

• Hunden skal være fysisk frisk og trygg på folk, slik at den kan håndteres uten fare for de ansatte.
• Hunden skal ha med gyldig vaksinasjonsattest/pass.
• Tidspunkt for innlevering og utlevering av hund avtales.
• Eier blir økonomisk belastet hvis hunden må ha tilsyn av veterinær under oppholdet. Eier blir alltid kontaktet først.
• Vi har ansvarsforsikring på alle kunder. Eventuelle veterinærutgifter dekkes av kunden sin egen hundeforsikring.
• Leontin`s Hund er ikke erstatningspliktig hvis hunden dør under eller etter oppholdet, med mindre det er utvist grov uaktsomhet fra vår side.
• Enkeltrom, lek, turer, aktiviet og hundemat er inkludert. Vi har alt av senger, vet bed tepper og matskåler. Man kan ta med egne ting, men vi tar ikke ansvar hvis noe går istykker.
• Når hunden ikke er i aktivitet, vil de sove innendørs om natten og stå ute i hundegård på dagen, hvis vær og vind tillater det.
• Meld ifra hvis hunden ikke skal på sosiale medier (Facebook og Instagram).
• Registreringsskjema fylles ut ved ankomst.
• Kunden betaler for den dagen hunden blir levert inn og til og med den dagen den blir hentet.