Betingelser

• Mottak og levering av hund skal skje etter avtale.
• Hunden skal ha med gyldig vaksinasjonsattest eller pass ved ankomst.
• Hunden skal være fysisk og mentalt frisk.
• Eier blir økonomisk belastet hvis hunden må ha tilsyn av veterinær under oppholdet. Eier blir alltid kontaktet først.
• Vi har ansvarsforsikring på alle kunder. Eventuelle veterinærutgifter dekkes av kunden sin egen hundeforsikring.
• Eier blir økonomisk belastet hvis hunden må ha tilsyn av veterinær under oppholdet. Eier blir alltid kontaktet først.
• Vi har ansvarsforsikring på alle kunder. Eventuelle veterinærutgifter dekkes av kunden sin egen hundeforsikring.
• Leontin`s Hund er ikke erstatningspliktig hvis hunden dør under eller etter oppholdet, med mindre det er utvist grov uaktsomhet fra vår side.
• Enkeltrom, lek, turer, trening (tilpasses hvert enkelt individ), valgfri hundemat og evt. medisinering er inkludert.
• Hunden vil sove innendørs om natten og vil stå ute i hundegård på dagen, hvis vær og vind tillater det.
• Meld ifra hvis hunden ikke skal på sosial medier (Facebook og Instagram).
• Registreringsskjema skal være utfylt, lest og forstått.
• Kunden belastes for den dagen hunden blir levert inn og til og med den dagen den blir hentet.